Tìm kiếm
Danh mục các dự án khởi công mới thuộc nguồn Ngân sách tỉnh quản lý năm 2019 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 14347Ngày cập nhật 19/01/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó có 04 dự án khởi công mới thuộc nguồn Ngân sách tỉnh quản lý năm 2019 triển khai trên địa bàn huyện Nam Đông.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.503
Truy cập hiện tại 1.709