Tìm kiếm
Danh mục các dự án thuộc nguồn Ngân sách tỉnh quản lý năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 13937Ngày cập nhật 12/10/2018

I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2018

1. Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ cầu ông Thụy đến cầu Khe Tre

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre.

- Tổng mức đầu tư: 12,143 tỷ đồng.

2. Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn từ chợ Hương Giang đến cầu C9

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hương Giang.

- Tổng mức đầu tư: 20,294 tỷ đồng.

3. Đường vào khu sản xuất Cha Moong, xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 6,536 tỷ đồng.

II. Dự án khởi công mới năm 2018

1. Đường vào khu sản xuất Cha L,ai, xã Thượng Nhật (giai đoạn 3)

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Nhật.

- Tổng mức đầu tư: 6,599 tỷ đồng.

2. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên (giai đoạn 2)

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre.

- Tổng mức đầu tư: 11,814 tỷ đồng.

3. Trường Mầm non xã Thượng Long

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Long.

- Tổng mức đầu tư: 9,078 tỷ đồng.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.160.553
Truy cập hiện tại 500