Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin về danh mục TTHC ở mức độ 3, 4
False 19288Ngày cập nhật 23/05/2019

Cung cấp danh mục TTHC cấp huyện yêu cầu thực hiện mức độ 3, 4, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để rà soát sự phù hợp

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.124.836
Truy cập hiện tại 5.812