Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC
False 13317Ngày cập nhật 06/05/2019

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn vào nghiên cưu thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.215
Truy cập hiện tại 422