Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 4 năm 2019
False 15996Ngày cập nhật 02/05/2019

 Ngày 02/5/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 4 năm 2019.

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/4/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 197 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 110 hồ sơ; đang xử lý: 87 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 110 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

109

99,1%

Hài lòng

01

0,9%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

110

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

109

99,1%

Hài lòng

01

0,9%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

110

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

110

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng./.

 

Thu Thảo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.138.143
Truy cập hiện tại 3.231