Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp
False 14878Ngày cập nhật 24/04/2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Hạt Kiểm lâm huyện.

Theo Quyết định này, có 04 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I

Thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện (Hạt Kiểm lâm)

1

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

2

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới)

3

Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

4

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.054
Truy cập hiện tại 3.791