Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
False 8818Ngày cập nhật 15/10/2018

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định này, có 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức)

09 ngày làm việc

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)

16 ngày làm việc

3

 Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế

6,5 ngày làm việc

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao;

- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.159
Truy cập hiện tại 3.822