Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kế hoạch Đánh giá nội bộ năm 2023
False 9269Ngày cập nhật 04/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 31/12/2022 về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện năm 2023, ngày 21/6/2023 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2023

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.961