Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
False 9548Ngày cập nhật 04/07/2023

Ngày 03 tháng 7 năm 2023, UBND huyện ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2025 năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.920