Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LĐ-TB&XH VÀ UBND CẤP XÃ
False 7646Ngày cập nhật 28/06/2023

Ngày 13/6/2023, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH và UBND cấp xã

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.507