Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 07 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 7362Ngày cập nhật 24/02/2023

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 07/1/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

     I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Văn hóa cơ sở (03 TTHC)

1.1. Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

1.2. Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

1.3. Thủ tụcThông báo tổ chức lễ hội

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện TTHC 01.02.03: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Phí, lệ phí (đồng) TTHC 01.02.03: Không

2. Thư viện (03 TTHC): Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng; Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng; Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Phí, lệ phí (đồng) TTHC: Không

II. LĨNH VỰC THỂ THAO (01 TTHC): Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện TTHC: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

- Phí, lệ phí (đồng): Không

Các quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.518