Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
False 6683Ngày cập nhật 24/02/2023

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 05/1/2022 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:

- Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (02 TTHC): Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

- Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (04 TTHC): Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

- Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (cấp tỉnh) (02 TTHC): Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

- Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành (cấp huyện) (02 TTHC): Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TTHC sau đây được thay thế, bãi bỏ kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành:

1. Thay thế các TTHC số 06, 07 Mục II, số 09, 10, 11, 12 Mục IV; Bãi bỏ TTHC số 13, 14 Mục III Phần Danh mục tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Bãi bỏ TTHC số 05, 06 Mục II, Phần Danh mục tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tập tin đính kèm:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.469