Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND tỉnh
False 9159Ngày cập nhật 25/02/2023

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công bố Quyết định số 373/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

 
 

 

 

Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh ban hành Công bố Quyết định số 373/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.906