Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
False 6057Ngày cập nhật 07/02/2023

Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban
hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện

(P ần I. D n mục kèm theo).
 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.468