Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
False 7934Ngày cập nhật 08/10/2018

Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2179 /QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 – 2019, theo đó UBND tỉnh quyết định ban hành 165 danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019. Trong đó, 158 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và 07 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện.

Cụ thể: cấp tỉnh có 158 dịch vụ công trực tuyến gồm các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư 60 dịch vụ; Công thương 05; Du lịch 08; Giao thông vận tải 04; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10; tài nguyên và Môi trường 11; Tài chính 04; Xây dựng 07; Lao động-thương binh và xã hội 01; Nội vụ 01; Thông tin và truyền thông 07; Tư pháp 03, Văn hóa và Thể thao 05; Y tế 21; giáo dục và đào tạo 11. Cấp huyện có 07 dịch vụ công trực tuyến gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa 03; Giáo dục và đào tạo 02 và Hộ tịch 02.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.050