Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v góp ý việc giao chỉ tiêu đánh giá mức độ chính quyền điện tử
False 18443Ngày cập nhật 10/09/2018

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý, bổ sung vào Công văn giao chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện (Công văn giao chỉ tiêu được đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND huyện tại chuyên mục “Cải cách hành chính -> Công nghệ thông tin” và trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành).

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 14/9/2018 để tổng hợp và ban hành, nếu quá thời gian yêu cầu mà không có đơn vị nào góp ý thì xem như thống nhất với Bộ tiêu chí này.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.707