Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 2 về chuyển đổi số
False 6239Ngày cập nhật 04/06/2022

Thực hiện Công văn số 5549/UBND-CN ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 2 về chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. (đính kèm file Thông báo).

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.111.828
Truy cập hiện tại 266