Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
False 6523Ngày cập nhật 04/06/2022

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi (02 TTHC) trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 

     Cụ thể như sau:

     1. Thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 135.000 đ/lần

2. Thủ tục Cấp lại Giấy phép xe tập lái

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Địa điểm, cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí:  không

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.112.475
Truy cập hiện tại 508