Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
False 4932Ngày cập nhật 06/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

-Thời gian giải quyết: Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc. Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc.

-Phí, lệ phí: không

-Địa điểm và cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 01 tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 5.944