Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
False 10938Ngày cập nhật 03/05/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1026/QĐ-UBND Công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi về thời gian thực hiện trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã lên UBND cấp huyện: 

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

-Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND cấp xã: 10 ngày làm việc; UBND cấp huyện: 10 ngày làm việc

-Cách thức và địa điểm thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. UBND cấp xã nộp hồ sơ liên thông qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

-Phí, lệ phí: Không

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: 

Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và Cấp giấy xác nhận khuyết tật

-Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Chủ tịch HĐXĐMĐKT: 15 ngày làm việc; Chủ tịch UBND cấp xã: 05 ngày làm việc

-Cách thức và địa điểm thực hiện: 

-Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

-Phí, lệ phí: Không

 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 6.014