Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
False 6770Ngày cập nhật 03/05/2022

Ngày 04/04/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm tập tin

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.787.703
Truy cập hiện tại 5.758