Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH số 628/UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ
False 9583Ngày cập nhật 02/04/2022

Ngày 11/3/2022 UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.126.192
Truy cập hiện tại 6.523