Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
False 7917Ngày cập nhật 07/03/2022

Sáng ngày 21/2, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống Thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế cho cho các đối tượng là cán bộ quản trị hệ thống, của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản trị hệ thống của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thị xã, thành phố Huế đã được  Văn phòng UBND tỉnh đào tạo quản trị hệ thống Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó đã tiến hành giới thiệu tổng quan về Hệ thống; chạy demo một số mô hình triển khai Hệ thống tại các tỉnh; thực hiện quy trình đầy đủ từ giao báo cáo đến tổng hợp số liệu báo cáo…

Buổi tập huấn hướng đến mục tiêu ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, dữ liệu được số hóa đồng bộ. Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức tập huấn sẽ được chia thành 21 lớp (từ ngày 21/02 đến ngày 07/3) cho các đối tượng là Lãnh đạo, cán bộ văn thư, tổng hợp, cán bộ quản trị hệ thống, của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế (LRIS) là hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, cung cấp số liệu được kết nối dữ liệu đồng bộ với Hệ thống thông tin báo cáo của Quốc gia (GRIS) thông qua trục liên thông của tỉnh, tuân thủ và phù hợp với yêu cầu đặc thù trong nội bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền (địa chỉ tên miền: https://baocao.thuathienhue.gov.vn).

www.thuathienhue.gov.vn

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.226
Truy cập hiện tại 6.015