Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
False 7364Ngày cập nhật 04/03/2022

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 11/2/2022 Công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2022. Thay thế TTHC số 04 Mục II tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     Theo đó:

Tên TTHC được thay thế: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

Tên TTHC thay thế: Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

- Phí, lệ phí: Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

- Nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 01 Lê Lai, Thành phố Huế. .ộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.486
Truy cập hiện tại 6.168