Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 03 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
False 5907Ngày cập nhật 01/03/2022

     Ngày 18/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND Công bố 03 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

     Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp là:

     1. Thủ tục Hỗ trợ chi phí di dời

2. Thủ tục Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mới

3. Thủ tục Hỗ trợ thuê mặt bằng

- Phí, lệ phí (TTHC số 1.2.3): không

Thời gian giải quyết (TTHC số 1.2.3): 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.735.956
Truy cập hiện tại 640