Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
False 2651Ngày cập nhật 04/03/2022

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 về Công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 

     Cụ thể như sau:

     Thủ tục Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc. Trong đó: 20 ngày làm việc tại Sở KHĐT; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế); Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.836
Truy cập hiện tại 452