Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH số 472/UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh
False 9201Ngày cập nhật 23/02/2022

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.615
Truy cập hiện tại 6.232