Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản hết hiệu lực ngành Nội vụ năm 2021
False 7368Ngày cập nhật 13/02/2022

Ngày 29 tháng 01 năm  2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021.

Nội dung văn bản đính kèm 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.444
Truy cập hiện tại 240