Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
False 10272Ngày cập nhật 22/01/2022

Điều 1. Ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông gồm 4 chương 14 điều.
Điều 2. Giao trách nhiệm bộ phận kế toán cơ quan tổ chức thực hiện theo đúng quy chế này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 17/QĐ-VHTT, ngày 02/06/2021 của Phòng Văn hóa và Thôngtin huyện.
Điều 4. Cán bộ phụ trách kế toán, Chủ tịch công đoàn và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

( kèm, theo quy chế chi tiêu nội bộ)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.191