Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả cải cách hành chính các xã, phường, thị trấn năm 2021
False 16110Ngày cập nhật 15/01/2022

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 46/TB-SNV Kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021

 Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) tại UBND các xã, phường, thị trấn; trên cơ sở kết quả chấm điểm, thẩm định của Hội đồng thẩm định các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Hội đồng thẩm định);

   Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá công tác CCHC của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2021 (có các Phụ lục kèm theo).

   Điểm đánh giá chi tiết và nhận xét đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của UBND các xã, phường, thị trấn được công bố trên phần mềm đánh giá cải cách hành chính tại địa chỉ: http:/danhgiacchc.thuathienhue.gov.vn của đơn vị.

TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP XÃ NĂM 2021
TT Xếp loại Số lượng Tỷ lệ % Ghi
 chú
1 Xuất sắc 9 6,62  
2 Tốt 62 45,59  
3 Khá 41 30,15  
4 Trung bình 24 17,65  
  Tổng cộng 136 100  

 

  

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.502.963
Truy cập hiện tại 609