Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2021/NĐ-CP NGÀY 06/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
False 8802Ngày cập nhật 11/12/2021

Ngày 06/12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.669