Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Giấy khen đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
False 11178Ngày cập nhật 08/12/2021

Ngày 08/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 

1. Thanh tra huyện

2. Phòng Nội vụ huyện

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện

4. UBND thị trấn Khe Tre

5. UBND xã Hương Xuân

6. UBND xã Hương Lộc.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.529
Truy cập hiện tại 289