Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông
False 13488Ngày cập nhật 16/07/2018

STT

Đơn vị

Điểm tự chấm

Điểm thẩm định

Xếp loại

Vị thứ

1

UBND xã Hương Giang

100,25

90,25

Tốt

1

2

UBND xã Hương Sơn

92,25

85,25

Khá

2

3

UBND xã Hương Phú

92,5

80,5

Khá

3

4

UBND thị trấn Khe Tre

92,5

79,75

Khá

4

5

UBND xã Thượng Lộ

77,25

70,0

Khá

5

6

UBND xã Hương Lộc

86,75

66,0

Trung bình

6

7

UBND xã Hương Hòa

91,0

65,0

Trung bình

7

8

UBND xã Thượng Long

82,0

65,0

Trung bình

7

9

UBND xã Thượng Quảng

81,5

61,25

Trung bình

8

10

UBND xã Thượng Nhật

63,0

52,0

Trung bình

9

11

UBND xã Hương Hữu

64,5

45,75

Yếu

10

 
Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.894