Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH số 3206Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
False 8548Ngày cập nhật 08/12/2021

Ngày 07 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUYẾT ĐỊNH số 3206 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.617
Truy cập hiện tại 337