Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG KHAI QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ; QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CỦA TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN
False 10057Ngày cập nhật 26/11/2021
Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.958