Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo CCMC, MCLT tại TT PVHCC tỉnh Thừa Thiên Huế
False 12733Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2173/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

   Theo đó, lĩnh vực Tài nguyên nước gồm 18 TTHC và lĩnh vực Địa chất và khoáng sản gồm 19 TTHC.

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2021 và sửa đổi 15 TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước (có số thứ tự từ 273 đến 288) và 16 TTHC trong lĩnh vực Địa chất và khoảng sản (có số thứ tự từ 255 đến 272) tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh./.

Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 600