Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế
False 14646Ngày cập nhật 13/09/2021

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch số 2243/QĐ-UBND về triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 3.003