Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
False 24881Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBDN tỉnh đã ban hành Quyết định số 2059 để Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định 2059, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố thủ tục  hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (1.010088) mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 01 năm 2022./.

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.628