Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 10536Ngày cập nhật 30/08/2021

Ngày 09/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế:

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Mã TTHC

  1.  

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14);

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 01/2021/NĐ-CP);

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND cấp huyện

1.001612

  1.  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2.000720

  1.  

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

1.001570

  1.  

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1.001266

  1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.000575

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2021 và thay thế Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

(Có văn bản điện tử kèm theo)./.

 

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.132.031
Truy cập hiện tại 565