Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử
False 17676Ngày cập nhật 01/06/2018

Để đánh giá mức độ chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, UBND huyện dự thảo Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý, bổ sung vào Bộ tiêu chí để ban hành chính thức (Bộ tiêu chí được đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND huyện tại chuyên mục “Cải cách hành chính >> Công nghệ thông tin” và trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành).

Văn bản góp ý gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 12/6/2018 để tổng hợp và bổ sung vào tiêu chí, nếu quá thời gian yêu cầu mà không có đơn vị nào góp ý thì xem như thống nhất với Bộ tiêu chí này.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Công văn này./.

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.684