Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
False 5904Ngày cập nhật 11/08/2021

Ngày 10/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký quyết định ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích đánh giá

1. Thông qua đánh giá chất lượng hoạt động nhằm giúp các sở, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.966