Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
False 10615Ngày cập nhật 07/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 công bố 02 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung về Phí trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Tên TTHC: Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Thời gian giải quyết07 ngày làm việc (Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 15 ngày làm việc tỉnh rút ngắn còn 07 ngày làm việc).

Phí, lệ phí (nếu có): Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn; Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút; Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút.

Tên TTHC: Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Phí, lệ phí (nếu có): 25.000đ/hồ sơ.

Địa điểm và Cách thức thực hiện: 02 TTHC nêu trên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế hoặc Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.084