Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2021
False 13413Ngày cập nhật 07/08/2021

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND duy trì và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2021.

Kế hoạch nhằm phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân.Tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao điểm cả tám nội dung đánh giá của PAPI, phấn đấu nâng điểm tám chỉ số năm 2021 cao hơn năm 2020, đưa tỉnh Thừa Thiên Huế vào nhóm dẫn đầu cả nước. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong nỗ lực nâng điểm Chỉ số PAPI của tỉnh.Phấn đấu nâng điểm chỉ số PAPI năm 2021 cao hơn các năm trước, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Để cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đối với các nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

thuathienhue.gov.vn

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.090
Truy cập hiện tại 3.487