Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 05 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
False 10973Ngày cập nhật 07/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 Công bố 05 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó,  05 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là:

1. Tên TTHC: Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Phí lệ phí: Không

2. Tên TTHC: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Phí lệ phí: Không

3. Tên TTHC: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Phí lệ phí: Không

4. Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân. Trong đó: 05 ngày làm việc UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo; 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, ý kiến bằng văn bản gửi UBND cấp xã; 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Phí lệ phí: Không

5. Tên TTHC: Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tố chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Thời hạn giải quyết: Không quy định

Phí lệ phí: Không

05 TTHC nêu trên nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.503.567
Truy cập hiện tại 822