Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
False 8443Ngày cập nhật 07/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư) và Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư).

02 TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.475.656
Truy cập hiện tại 1.100