Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 11 TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
False 4992Ngày cập nhật 07/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1857/QĐ-UBND Công bố danh mục một (01) thủ tục hành chính mới ban hành; ba (03) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; ba (03) thủ tục hành chính chuẩn hóa, bốn (04) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (01 TTHC)

1. Tên TTHC: Cấp lại thẻ giám định viên tư  pháp

Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 10 ngày; UBND tỉnh: 10 ngày)

Phí, lệ phí nếu có: Không

Địa điểm/Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (03 TTHC)

1. Tên TTHC: Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

- Địa điểm/Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

2. Tên TTHC: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

- Địa điểm/Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

3. Tên TTHC: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

- Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (03 TTHC)

1. Tên TTHC: Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 30 ngày; UBND tỉnh: 15 ngày)

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

2.Tên TTHC: Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định tư pháp của Văn phòng giám định tư pháp 

Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 30 ngày; UBND tỉnh: 15 ngày)

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

3. Tên TTHC: Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

- Thời gian giải quyết: : 17 ngày làm việc (Sở Tư pháp: 07 ngày; UBND tỉnh: 10 ngày)

- Phí, lệ phí (nếu có) :Không

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Danh mục TTHC bị bãi bỏ (04 TTHC): Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động; Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động ; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp. 

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 7.728