Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
False 10763Ngày cập nhật 07/08/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 Công bố 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp (01 TTHC)

Tên TTHC: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

+ Gửi qua thư điện tử (trường hợp luật sư nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, luật sư phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (02 TTHC)

1. Tên TTHC: Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì khđến ký hợp đồng với Sở Tư pháp, tổ chức phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 6, Điều Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

2. Tên TTHC: Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

- Thời gian giải quyết: : 07 ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì khi đến ký hợp đồng với Sở Tư pháp, tổ chức phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.342.706
Truy cập hiện tại 707