Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
False 9639Ngày cập nhật 03/05/2018

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Theo đó, Trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  sẽ  tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đất đai, lao động - thương binh, xã hội;

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đó là: Niêm yết công khai thủ tục hành chính và thời gian làm việc để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả những thủ tục hành chính. Thời gian làm việc sáng thứ bảy, từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, bảo đảm không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc./.

 

 

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 3.743