Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện
False 8617Ngày cập nhật 11/06/2021
Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.130.979
Truy cập hiện tại 9.264