Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố 05 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo
False 9772Ngày cập nhật 11/06/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực biển và hải đảo (gồm 05 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cụ thể, ban hành mới 01 TTHC (Công nhận khu vực biển) trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sửa đổi 04 TTHC số thứ tự từ 292 đến 295 (Giao khu vực biển; Gia hạn quyết định giao khu vực biển; Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; Trả lại khu vực biển) và bãi bỏ 01 TTHC có số thứ tự 296 (Thu hồi khu vực biển) trong lĩnh vực Biển và hải đảo tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.942
Truy cập hiện tại 508